HENKILÖREKISTERISELOSTE

Asiakkaat ja markkinointi

Seloste on laadittu: 1.1.2016

Selostetta on viimeksi muokattu: 1.1.2016

1.  REKISTERINPITÄJÄ

Solteq Oyj (Y-tunnus 0490484-0) (“Solteq”)
Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
puhelin: +358 10 8208024
sähköposti: info@solteq.com

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Mikko Sairanen
mikko.sairanen@solteq.com
puhelin: +358 10 8208024
sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Solteq Oyj:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • Solteqin asiakaspalvelun hoitaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
 • uutiskirjeiden toimitus
 • Solteqin tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja suoramarkkinointi käyttäjien suostumusten perusteella ja lain sallimissa tapauksissa
 • käyttö henkilön vierailun tai yhteydenpidon personoimiseksi
 • Solteqin tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistaminen, toiminnan mahdollistaminen ja tuotteiden ja palveluiden ja Solteqin toiminnan edelleen kehittäminen
 • Solteqin tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistamiseksi tietojen luovuttaminen Solteqin sisällä ja Solteqin sekä Solteqin konserniyhtiöiden ja alihankkijoiden välillä
 • Solteqilla olevien lakisääteisten henkilötietovelvoitteiden hoitaminen
 • vastaukset yhteydenottopyyntöihin
 • tässä selosteessa Solteqin tuotteet ja palvelut voivat sisältä myös sen konserniyhtiöiden ja toimittajien tuotteita ja palveluita
 • lainsäädännön tarkoittamat perusteet käsittelyyn ovat henkilötietolain 2 luvun 8.1 pykälän kohdat 1, 2, 4, 5, 6 ja 7

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • käyttäjän etunimet ja sukunimi
 • käyttäjän sähköpostiosoite
 • käyttäjän matkapuhelinnumero
 • käyttäjän yritys tai muu organisaatio ja yrityksen tai muun organisaation osoite
 • käyttäjän asema organisaatiossaan
 • tiedot käyttäjän maantieteellisestä sijainnista ja kotipaikasta käyttäjän suostumukseen perustuen
 • käyttäjän Internet-selaimen merkki ja tyyppi
 • käyttäjän tietokoneen merkki ja malli
 • käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmän tyyppi
 • käyttäjän matkapuhelimen tai muun mobiilipäätelaitteen merkki ja malli
 • käyttäjän mobiiliselaimen merkki ja tyyppi
 • käyttäjän kulloinkin käyttämä IP-osoite
 • käyttäjän puhelimen tai mobiilipäätelaitteen IMEI-koodi tai muu vastaava yksilöivä koodi
 • käyttäjän ilmoittamat tiedot koskien käyttäjän yrityksen tai muun organisaation laitteita
 • tiedot Solteqin tuotteiden ja palveluiden käytöstä ja käyttökerroista
 • käyttäjän Solteqin tuotteiden ja palveluiden eri toimintojen käyttötiedot, kuten tiedot käyttötiheydestä sekä käytön ajankohdista ja kestosta
 • käyttäjän Solteqin tuotteiden ja palveluiden käyttäjätunnus ja salasana
 • tiedot käyttäjän yrityksen tai muun organisaation solmimista sopimuksista
 • tiedot postituslistoille liittymisistä
 • asiakaspalautteen tai -kyselyjen tai kilpailujen tulokset käyttäjään liittyen
 • tässä selosteessa Solteqin tuotteet ja palvelut voivat sisältää myös sen konserniyhtiöiden ja toimittajien tuotteita ja palveluita

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • tiedustelu käyttäjältä itseltään Solteqin sivuilla, puhelimessa tai muun kommunikaation tai yhteydenottojärjestelmän kautta
 • yhteydenotto- ja muiden lomakkeiden kautta
 • Twitter/LinkedIn/Facebook tiedot käyttäjän kirjautuessa tai tunnistautuessa kolmansien osapuolien palveluiden kautta, näiden palveluiden antajien ehtojen mukaisesti
 • uutiskirjetilaukset
 • erilaisia käyttäjän antamia vastauksia spesifeihin kysymyksiin (kiinnostuksen kohteet jne.)
 • jos asiakas toivoo yhteydenottoa tai haluaa tulla kirjatuksi Solteqin sivuilla olevan chat-toiminnon kautta
 • käyttäjän itse Solteqin tuotteiden ja palveluiden toimituksen yhteydessä antamat ja Solteqin tuotteiden ja palveluiden käytöstä syntyvät tiedot
 • tiedot kyseiseltä Solteqin alihankkijalta tai toimittajalta, joka toimittaa tuotteita tai palveluita käyttäjän organisaatiolle
 • tässä selosteessa Solteqin tuotteet ja palvelut voivat sisältää myös sen konserniyhtiöiden ja toimittajien tuotteita ja palveluita

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 • tietoja luovutetaan seuraaville tahoille seuraavissa tarkoituksissa:
  • sille asiakasyhtiölle tai asiakasorganisaatiolle tai prospektille, jota käyttäjä edustaa
  • Solteqin alihankkijalle tai päämiehelle (kuten IT-palveluntarjoaja, ohjelmistontarjoaja tai toimittaja tai Solteqin konserniyhtiö) Solteqin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi
  • Solteqin konserniyhtiöille markkinointitarkoituksiin
 • luovutettavien tietojen tyypit ovat kohdan 5 tarkoittamat tietotyypit
 • tietoja luovutetaan salatulla tietoliikenneyhteydellä, sähköpostilla tai muuten elektronisesti
 • tässä selosteessa Solteqin tuotteet ja palvelut voivat sisältää myös sen konserniyhtiöiden ja toimittajien tuotteita ja palveluita

8. TIETOJEN SIIRTÄMINEN ETA:N ULKOPUOLELLE

Solteq ei siirrä rekisterin tietoja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

9. EVÄSTEET

 • Solteqin sivustot käyttävät evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun Internet-selain suljetaan, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Evästeet antavat Solteqille myös mahdollisuuden seurata ja tarkastella käyttäjin mielenkiinnon kohteita ja tehostaa siten verkkosivuja, kohdistaa markkinointia sekä kehittää tuotteita ja palveluita. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta jos käyttäjä haluaa, voi selaimen asetuksia muokata ja poistaa ne myöhemmin käytöstä. Jos evästeiden käyttö on estetty, verkkosivujen käyttömahdollisuudet voivat olla rajoitetut.

 

 • Mainontaevästeet auttavat Solteqiä valitsemaan käyttäjälle Solteqin käsityksen mukaan parhaiten sopivat mainokset. Ne voivat myös estää samojen mainoksien näytön. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta käyttäjä näkee tiettyjä mainoksia, kun käyttäjä vierailee eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro Solteqille tai yhteistyöyrityksille käyttäjän nimeä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustolle nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella käyttäjille personoituja mainoksia tuotteista ja palveluista. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA MENETELMÄT

Suojauksessa käytetään seuraavia menetelmiä ja periaatteita:

 • lukitukset Solteqin ja sen alihankkijoiden tiloissa
 • sähköiset Solteqin ja sen alihankkijoiden tilojen ja laitteiden valvontajärjestelmät
 • Solteqin ja sen alihankkijoiden tietoverkkojen palomuurit, anti-virus- ja roskasähköpostin suodatinjärjestelmät ja muut ohjelmistot sekä laitteet, jotka suojaavat tietoverkkojen tietoturvallisuutta
 • Solteqin henkilökunnan tietotaito
 • Solteqin henkilökunnan kouluttaminen
 • rekisterin tietosisältö on sähköisessä muodossa lyhytaikaisia poikkeustilanteita lukuun ottamatta
 • Solteqin politiikat ja määräykset henkilötietoasioissa

 

Solteq
Solteq on digitaalisten asiakaskohtaamisten asiantuntija.